Фондацията

Фондация „Груув Ателие“ е учредена в началото на 2013 година в гр. София от Никола Горялов и Атанас Найденов, и регистрирана като НПО в обществена полза с фирмено дело 73/2013 на 25.02.2013 в Софийски градски съд. В Министерството на Правосъдието е регистрирана на 19.03.2013 с номер 002.

Нашата мисия е:

 • Да изграждаме и укрепваме културната идентичност, естетическият вкус и националното самосъзнание на обществото чрез популяризиране на традиционни и нетрадиционни, музикални и артистични културни дейности;

 • Да откриваме, подпомагаме и насочваме млади таланти в областта на изкуството;

 • Да подпомагаме изграждането на мрежи от артистични състави, творци и педагози, практикуващи различни видове изкуства на местно и международно ниво при социална, религиозна и етническа равнопоставеност, чрез участие в образователни и културни дейности и програми.

Фондацията има задачата да:

 • Развива качествено и количествено потребителите на изкуство и кулутура в различни възрастови групи;

 • Стимулира и поощрява креативността и артистичността у младите хора и да подпомага изграждането им като пълноценни личности, съчетавайки образователни, творчески и социални дейности и разширява съществуващите професионални ниши.

За постигане на целите си Фондацията извършва следните дейности:

 

 • Организира и провежда семинари, форуми, пленери, спектакли, майсторски класове, конференции, представления, концерти, прожекции, обсъждания и продукции;

 • Подпомага дебютиращи и утвърдени артисти при участието им в културни прояви изграждането на контакти с международни културни и образователни организации;

 • Съдейства на държавните органи в организирането и провеждането на мероприятия за запазване и развитие на културните традиции в страната;

 • Подпомага процеса за интеграция на хора в неравностойно положение в етнически и социален аспект, чрез средствата на изкуствата и други творчески дейности;

 • Съхранява и развива традиционната култура и съчетава с иновативни подходи нейното представяне пред съвременната българска и чуждестранна публика;

 • Взаимодейства със сродни организации в страната и чужбина, както за популяризирането на родното изкуство отвъд граница, така и за представянето на световно утвърдени творчески личности или състави в страната;

 • Инициира образователни и развлекателни дейности за деца, младежи и възрастни;

 • Организира събирането на средства и ги предоставя за подготовката и провеждането на културни събития.